ManiPedi 1

- Cosmetisch Pedicure zonder Lak
- Manicure zonder lak

€ 55,00

ManiPedi 2

- Cosmetisch Pedicure met lak
- Manicure met lak

€ 70,00

ManiPedi 3

- Cosmetisch Pedicure + gellak
- Manicure met gellak

€ 80,00

ManiPedi 4

- Cosmetisch Pedicure met lak
- Manicure met  gellak

€ 75,00

ManiPedi 5

- Cosmetische Pedicure zonder lak

- Manicure met nagellak

€ 65,00

ManiPedi 6

- Cosmetische Pedicure zonder lak

- Manicure met gellak

€ 70,00

SPA ManiPedi Comfort

- SPA Manicure Comfort
- SPA Pedicure Comfort

€ 70,00

SPA ManiPedi Standaard

- SPA Manicure Standaard
- SPA Pedicure Standaard

€ 85,00

SPA ManiPedi Luxe

- SPA Manicure Luxe
- SPA Pedicure Luxe

€ 100,00

SPA ManiPedi DeLuxe

- SPA Manicure DeLuxe
- SPA Pedicure DeLuxe

€ 120,00

Massage & ManiPedi 1

- Ontspanningsmassage 60 min
- Manipedi 1

€ 112,00

Massage & ManiPedi 2

- Ontspanningsmassage 60 min
- Manipedi 2

€ 127,00

Massage & ManiPedi 3

- Ontspanningsmassage 60 min
- Manipedi 3

€ 137,00

Massage & ManiPedi 4

- Ontspanningsmassage 60 min
- Manipedi 4

€ 132,00

Massage en Pedicure 1

- Ontspanningsmassage 60 min
- Cosmetisch Pedicure met lak

€ 95,00

Massage en Pedicure 2

- Ontspanningsmassage 60 min
- Cosmetisch Pedicure met gellak

€ 100,00

Massage en Manicure 1

- Ontspanningsmassage 60 min
- Manicure met lak

€ 85,00

Massage en Manicure 2

- Ontspanningsmassage 60 min
- Manicure met gellak

€ 90,00

Wenkbrauwen en Pedicure 1

- Wenkbrauwen bijwerken
- Cosmetisch Pedicure met lak

€ 55,00

Wenkbrauwen en Pedicure 2

- Wenkbrauwen bijwerken
- Cosmetisch Pedicure met gellak

€ 60,00

Wenkbrauwen en Manicure 1

- Wenkbrauwen bijwerken
- Manicure met lak

€ 45,00

Wenkbrauwen en Manicure 2

- Wenkbrauwen bijwerken
- Manicure met gellak

€ 50,00

Wenkbrauwen & ManiPedi 1

- Wenkbrauwen bijwerken
- Manipedi 1

€ 65,00

Wenkbrauwen & ManiPedi 2

- Wenkbrauwen bijwerken
- Manipedi 2

€ 80,00

Wenkbrauwen & ManiPedi 3

- Wenkbrauwen bijwerken
- Manipedi 3

€ 90,00

Wenkbrauwen & ManiPedi 4

- Wenkbrauwen bijwerken
- Manipedi 4

€ 85,00